تقسیم ۷۴ محله شهر ساری به ۲۰ ناحیه

کیا پرس : حمید فرزانه تسریع پاسخگویی به مطالبات به حق شهروندان را مورد توجه قرار داد و گفت: نواحی مختلف شهرداری بر مبنای طرح جامع مدیریت شهری و برای ایجاد...

ادامه مطلب ...