تقدیراز هزار نفر از پرستاران فعال در بیمارستانهای ریفرال کووید ۱۹

کیاپرس :   معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ویدیو کنفرانس با مدیران پرستاری سراسر کشور، ضمن تشکر از تلاش های ۹ ماهه برای مدیریت و مقابله با...

ادامه مطلب ...