تصادف دو کشتی

کیا پرس :کشتی باری ایرانی راشا ۱ در هنگام لنگر انداختن در لنگرگاه آستاراخان در رودخانه ولگا با کشتی باری روسی ولگوبالت ۲۳۹ برخورد کرد. کیا پرس به نقل از تسنیم،...

ادامه مطلب ...