راه تشخیص شکلات اصل از تقلبی چیست ؟

از جمله مواردی که در کشور ما زیاد دیده می شود و متاسفانه نظارت چندانی روی آن وجود ندارد، مساله جایگزین کردن جانشین هایی به جای کره کاکائو در شکلات واقعی...

ادامه مطلب ...