تا پایان تابستان سال ۹۶ جریان گازدر خط دامغان – کیاسر – ساری برقرار می شود

کیا پرس : حمید رضا عراقی با هدف در جریان قرار گرفتن فرایند کار اجرای طرح انتقال خط لوله ۴۲اینچ گاز دامغان - کیاسر - ساری از محدود تنگه لته و زغال چال منطقه...

ادامه مطلب ...