به دلیل سفر استاندار ولگاگراد روسیه به مازندران، ملاقات مردمی استاندار مازندران روز سه شنبه برگزار نمی شود

کیا پرس: به دلیل سفر بوچاروف استاندار ولگاگراد روسیه و هیئت ۴۰ نفره به مازندران ملاقات مردمی مهندس اسلامی، استاندار مازندران فردا سه شنبه ۳۰ مرداد ۹۷ برگزار...

ادامه مطلب ...