به دلیل آتش سوزی پست برق؛ برق ۹۰ درصد مشترکان آمل قطع شد

کیاپرس - آتش سوزی پست برق سبب قطع برق بیش از ۹۰ درصد مشترکان آملی شد. محمد مهدی گرائیلی رئیس اداره توزیع برق آمل گفت: به علت آتش سوزی پست برق بابکان بیش از ۹۰ درصد برق...

ادامه مطلب ...