به دست احمدی نژاد برسد!

با احترام به فریدون مشیری و برای کسی که قرار بود دوباره بیاید... بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگِ شد خزانِ دلی دردمند را حرفی بزن که حرف تو آرام می کند این...

ادامه مطلب ...