به خاطر هدایت کشتی اجرایی کشور توسط روحانی، خدا را شکر می کنم

  او از دولتمردان، شاگردان و فرهیختگان اردوگاه امام است امیدواریم در این سفر، مشکلات اقتصادی، محیط زیست، معضلات بیکاری و کارگری و بحران آب در این استان به درستی...

ادامه مطلب ...