بهره مندی ۱۱۰ هزار نفر از خدمات مراقبتی بهزیستی

کیاپرس:مدیرکل امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در حال حاضر ۱۱۰هزار نفر از خدمات مراقبتی بهزیستی در کشور استفاده می کنند. رامین رضایی  با اشاره به اینکه مراکز...

ادامه مطلب ...