بهره مندی از اخبار ناشنوایان آرزوی ۱۵ ساله شده است

کیاپرس - مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: خواسته و آرزوی ناشنوایان استان برای بهره مندی از اخبار ناشنوایان از شبکه طبرستان ۱۵ ساله شده است. سعید آرام پیش ازظهر پنجشنبه...

ادامه مطلب ...