تکلیف بیمه دهان و دندان کودکان روشن می‌شود؟

کیاپرس: آمارهای رسمی از وجود هفت دندان شیری پوسیده در دهان هر کودک خبر می‌دهند؛ دندان‌هایی که پوسیده می‌شوند و خانواده‌ها به باور غلط اینکه پوسیدگی دندان شیری...

ادامه مطلب ...