پیام اینستاگرامی وزنه‌بردار روس برای بهداد

روسلان البگوف با گذاشتن عکسی از سلیمی برای او نوشت: بهداد، امیدوارم به سرعت بهبود حاصل شود. تو یک انسان خوب و یک حریف خوب هستی. با آرزوی سلامتی. کاربران ایرانی از این...

ادامه مطلب ...