برای پیشگیری از دومین حمله قلبی چه باید کرد؟

کیا پرس :نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد وجود چربی شکمی در افرادی که تجربه سکته قلبی داشته‌اند به مفهوم احتمال سکته دیگر است و بنابراین به این افراد توصیه می‌شود...

ادامه مطلب ...