برای پاسخگو کردن آل سعود برای فاجعه منا در انتظار اجرای دستوریم

کیا پرس :سپاه قاطعانه و مقتدرانه در صورت ضرورت برای هر اقدامی، در هر زمان و هر منطقه، برای دفاع از عزت مسلمین و حرمت آنان به ویژه مردم انقلابی ایران در مقابل...

ادامه مطلب ...