ایران کهن تر از تاریخ

کهن ترين کشورهاي جهان 10:هند 322 سال قبل از ميلاد 9:يونان 337 سال 8:ژاپن 660 سال 7:سوريه 850 سال 6:ارمنستان 858 سال 5:گرجستان 1300 سال 4:چين 2070 سال 3:کره...

ادامه مطلب ...