ایران رتبه سوم در مرگ و میر ناشی از عوارض دیابت

کیاپرس - مدیر درمان تامین اجتماعی اظهار داشت:ایران پس از پاکستان و مصر سومین کشور به لحاظ مرگ و میر ناشی از عوارض دیابت است. به گزارش کیاپرس ، دکتر محمد خورشیدی در...

ادامه مطلب ...