ایران دربرابر ویروس مرموز چینی چه کرد؟

تمهیدات کیا پرس: گسترش آرام ویروسی شبیه به «سارس» در برخی کشورهای شرق آسیا، مقامات این کشورها را نگران کرده است؛ ویروسی جدید که از ماه دسامبر ۲۰۱۹ در چین ردگیری...

ادامه مطلب ...