امتحان دادن جای دیگران شغل دومش  است!

کیا پرس: در کانال یکی از درس‌های تخصصی، معلمان دربه‌در دنبال نمونه‌سوالات آزمون ضمن خدمت هستند. یک نفر می‌گوید یک فعالیت هم باید طراحی کنیم و دیگری...

ادامه مطلب ...