امام عزیز و بزرگوار راه امید را به همه ما آموخت

کیا پرس "رئیس جمهور با تأکید بر تداوم قدرتمند راه و سیره امام خمینی(ره) تصریح کرد که دولت بار دیگر با آرمان‌های امام راحل عهد می‌بندد که استوارتر از همیشه در...

ادامه مطلب ...