ارتباط یک نوع میکروب با بیماری لثه و آرتروز روماتوئید

کیاپرس:نتایج یک مطالعه جدید ارتباط یک نوع میکروب خاص با بیماری لثه و آرتروز روماتوئید را نشان می دهد. این کشف ممکن است علل احتمالی بیماری مفصل دردناک را نیز...

ادامه مطلب ...