آسیب های اجتماعی ریشه بسیاری از جرایم است

کیاپرس - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، ریشه بسیاری از جرام را آسیب های اجتماعی برشمرد و گفت: به صورت ریشه ای با آسیب های اجتماعی مقابله نشده...

ادامه مطلب ...