آخرین آمار از زبان سخنگوی وزارت بهداشت

کیا  پرس  به نقل از وبدا آخرین وضعیت کووید۱۹ در ایران از زبان سخنگوی وزارت بهداشت/ دو شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹  🔺سخنگوی وزارت بهداشت: بر اساس یافته های آزمایشگاهی...

ادامه مطلب ...