آب آشامیدنی سالم و پتو از نیازهای ضروری سیل‌زدگان

کیا پرس : نیاز مبرم سیل‌زدگان به آب آشامیدنی سالم و پتومردم سیستان و بلوچستان با گذشت حدود یک هفته از وقوع سیل، همچنان با کمبودها و مشکلات متعددی از جمله...

ادامه مطلب ...