اگر غیرت دینی دارید با پرچمهای عزا در کوچه و خیابان به صاحب این مصیبت تسلیت بگویید

آیت الله وحید خراسانی: ای هیآت! اگر غیرت دینی دارید در شهادت امام کاظم علیه السلام با پرچمهای عزا در کوچه و خیابان به صاحب این مصیبت تسلیت بگویید کیا پرس : آیت...

ادامه مطلب ...