اگر عضو کانال های غیراخلاقی تلگرام هستید، بخوانید!

کیا پرس : عضویت در کانال یعنی تشکیل دادن کاروانی از نوع خاص که گرچه اعضا از هویت یکدیگر بی‌خبرند، چون تعداد اعضای کانال برای همه هویداست، این افراد بدون هر گونه...

ادامه مطلب ...