اگر دیابت دارید قبل از رانندگی قند خونتان را چک کنید

  رانندگی کسی که الکل یا مواد مخدر مصرف کرده است به اندازه‌ی رانندگی کسی که قند خون پایین دارد، خطرناک است. افراد مبتلا به دیابت اگر در زمان نامناسب...

ادامه مطلب ...