اگر اصولگرایان چیزی هم دارند به خاطر احمدی نژاد است اینها سابقه ای از خدمت ندارند و مهم نیستند

مصباحی مقدم جایگاهی ندارد که بگوید با آیت الله مصباح مشورت نمی کند / احمدی نژاد بالاخره تسلیم می شود و وارد کارزار انتخابات می شود عضو شاخص جبهه پایداری از...

ادامه مطلب ...