اکثر خبرنگاران ایرانی بر اثر تداوم فشارهای کاری دارای مشکلات جسمی و روحی شده‌اند

کیا پرس :  سلطانی فر معتقد است که قوانین حمایتی از خبرنگاران و نهادهای حمایتی از آنان برای احقاق حقوقشان در حداقل است. معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد...

ادامه مطلب ...