سال بعد دو نمایشگاه الکامپ و تلکامپ را به صورت مشترک برگزار میکنیم

کیاپرس-رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه الکامپ گفت: امیدوار هستیم با فعالیت هایی که دولت یازدهم در بخش فناوری اطلاعات داشته است...

ادامه مطلب ...