استاندار: نظارت میدانی رعایت پروتکل های بهداشتی، الویت اول ستاد مقابله با کرونا در شهرستان هاست

کیاپرس : احمد حسین زادگان در راستای حضور میدانی و مستمر در شهرستان های استان برای نظارت و بررسی آخرین وضعیت شیوع و مقابله با کرونا در مناطق مختلف استان، امروز در...

ادامه مطلب ...