هوای پایتخت سالم است

محمد رستگاری پیش ازظهرجمعه در گفت و گویی افزود: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران در خصوص شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت...

ادامه مطلب ...