الان برجام یک قانون است؛ بگو و مگوها تمام شود

کیا پرس:رسانه‌ای‌ها نباید جاده صاف‌کن نفوذ آمریکایی‌ها شوند، نباید چهره آمریکا را بزک کرد کسانی که این چنین عمل کنند و به بازسازی چهره آمریکا بپردازند قطعاً...

ادامه مطلب ...