اقدامات اخیر آمریکا دیوار بی‌اعتمادی را بلندتر کرده است/ایران در نقض برجام پیشقدم نخواهد شد

کیاپرس: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بحث بی‌اعتمادی بین ما و آمریکا وجود داشته اقدامات اخیر آمریکای‌ها دیوار بی‌اعتمادی را تا حدی بلندتر کرده است. اقدامات اخیر...

ادامه مطلب ...