عده ای به ناحق می گویند که اقتصاد مقاومتی تنها به دولت مربوط می شود

معاون اول رئیس جمهور گفت: قوای سه گانه به همراه نیروهای مسلح مدعی اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری هستند؛‌ اما عده ای به ناحق می گویند که اقتصاد...

ادامه مطلب ...