اقتصاد ایران فلج است، چون بانک های ربوی داریم؛ این بانک‌ها در حکم محاربه با خدا هستند

کیا پرس : درست است که پاک‌کننده نجاسات آب است اما سرمایه‌ای که از مال حرام انباشته شده باشد با آب پاک نمی‌شود و آب پاک‌کننده مال نجس نیست همان‌گونه که ربا،...

ادامه مطلب ...