افزایش ۸ درصدی مصرف برق در مازندران

کیاپرس: مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: میزان مصرف برق از سال گذشته عبور کرد و به یک‌هزار و ۸۸۰ مگاوات رسید. قاسم شهابی اظهار کرد: میزان مصرف برق از سال گذشته...

ادامه مطلب ...