افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت آمبولانس های بیمارستانی در مازندران

کیاپرس- سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه آمبولانس های بنز به ۹ شهرستان مازنداران تحویل می شود گفت: ۵۰ درصد به ظرفیت آمبولانس های استان افزوده شده است. دکتر...

ادامه مطلب ...