افزایش کشف تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی

کیاپرس:چند روزی است که موضوع تصادفات ساختگی و درآمدزایی عده ای با جانشان دوباره بر سرزبان ها افتاده است و در این میان سوالی که مطرح می شود این است که آیا امکان جعلی...

ادامه مطلب ...