ابتلای پرستاران در موج دوم کرونا با افزایش دو برابری

کیاپرس: مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به مهمترین تفاوت‌ها و چالش‌های پرستاری در دوران شیوع کرونا، گفت: کمبود نیروی پرستاری از مهمترین...

ادامه مطلب ...