افزایش بازنشستگان فرهنگی مازندران به  جهت توسعه نامتوازن نیروی انسانی در سالهای اخیر

کیا پرس : بنابر تازه‌ترین اظهارنظر مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ۳۰ درصد از فرهنگیان مازندران تا سال ۱۴۰۲ بازنشسته خواهند شد و با توجه به اینکه جذب نیروی انسانی به...

ادامه مطلب ...