افزایش اختیارات طیب‌نیا با رای دولت

کیاپرس:با تصمیم دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی را صادر...

ادامه مطلب ...