افزایش آگاهی عمومی ضامن حفظ ستاد احیای دریاچه ارومیه

کیاپرس-یک استاد دانشگاه و فعال حوزه محیط‌ زیست اظهار کرد: افزایش آگاهی عمومی ضمانت حفظ ستاد احیای دریاچه ارومیه در آینده است.  کاوه مدنی در نشست احیای دریاچه...

ادامه مطلب ...