افت تولید ۱۶ کالای معدنی و صنعتی

کیاپرس:آمار بیانگر آن است که در ۶ ماهه ابتدای امسال ۱۶ کالای صنعتی و معدنی با افت تولید و پوشاک با رشد واردات روبرو بوده است.  براساس آمار ۶ ماهه وزارت صنعت،...

ادامه مطلب ...