افتتاح یک واحد تولیدی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهر کیاسر

نخستین کارگاه تولیدی لباس در راستای اجرای طرح اقتصاد مقاومتی  در شهر کیاسر افتتاح شد.  امشب نخستین کارگاه تولیدی لباس طرح اقتصاد مقاومتی با حضور امام جمعه،...

ادامه مطلب ...