افتتاح  ساختمان شماره ۲ بیمارستان رازی قائمشهر

کیا پرس:  امروز شنبه ۱۹ بهمن ماه با حضور وزیر بهداشت دکتر سعید نمکی درمان و آموزش پزشکی ساختمان شماره ۲ بیمارستان رازی قائمشهر افتتاح شد. دکتر...

ادامه مطلب ...