دلایل افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۵

موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده است که در آن بازار جهانی نفت خام فصل چهارم سال ۲۰۱۵ بررسی شده است. در متن این گزارش آمده...

ادامه مطلب ...