اعلام میزان زکات فطریه از سوی مراجع تقلید

کیا پرس :حضرات آیات مراجع تقلید ناصر مکارم شیرازی، لطف الله صافی گلپایگانی، حسین نوری همدانی و موسی شبیری زنجانی طی فتواهای جداگانه نظر خود را پیرامون میزان و...

ادامه مطلب ...