اعلام جزییات مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درمورد منع تحصیل تعدادی از دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

کیا پرس: اعلام جزییات مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درمورد منع تحصیل تعدادی از دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی...

ادامه مطلب ...