سرپیشخدمت ترامپ: اوباما را باید به دار آویخت!

«آنتونی سنکال» که مدت ۱۷ سال مقام سر پیشخدمتی ویژه «ترامپ» سرمایه دار آمریکایی و نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را بعهده داشت در یادداشتی با...

ادامه مطلب ...